Kategorie
  Proč nakupovat u nás
  • 1 Široký sortiment
  • 2 Rychlé dodání
  • 3 Akční nabídky
  • 4 Nízké ceny
  doprava zdarma

  Obchodní podmínky

  Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. V případě stornování objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem prodávajícího a že bezvýhradně a dobrovolně akceptuje veškerá ustanovení a odstavce těchto dokumentů a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících.

  Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím - pod podmínkou zaplacení kupní ceny.

  Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem tohoto internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

  Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

  Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující dříve neplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, popřípadě jinak porušil obchodní podmínky prodávajícího, nebo je v prodlení s platbami ve prospěch prodávajícího.

  Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným - a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději neprodleně po doručení písemného odstoupení od smlouvy.
  Prodejce má právo odstoupit od smlouvy z důvodu dlouhodobé nedostupnosti, nemožnosti dodat zboží do určitého termínu, vyprodání zboží a zjevné chyby. Zjevnost chyby určuje rozdíl cen chybné a obvyklé. Cenou obvyklou se rozumí dle zákona o cenách cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží.

  Společnost moqadas s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé použitím, nahráváním nebo načítáním webových stránek internetového obchodu do Vašeho počítače, případně špatnou funkcí nebo nedostupností těchto stránek. Jakékoliv náhrady škod jsou proto nepřípustné a nebudou vymáhány.

  Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

   


   

  Objednávka

  Objednávku zboží vytvoříte postupem, který je zcela podrobně včetně jednotlivých náhledů popsán v návodu Jak nakupovat.

  Potvrzení objednávky
  Po odeslání objednávky obdržíte potvrzení Vaší objednávky. Prosíme Vás o překontrolování Vaší objednávky a v případě, že bude cokoliv nesouhlasit, se námi neprodleně spojte emailem info(@)naradi-pak.cz
  Storno objednávky

  Od odeslání objednávky klientem je objednávka považována za závaznou. Zákazník má však právo na odstoupení od kupní smlouvy (tedy od objednávky) do 14 dnů od převzetí zboží. (nákup fyzických osob-nepodnikatelé) Chce-li tak zákazník učinit, musí vrátit zboží neponičené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím).

  Zrušení objednávky ze strany provozovatele moqadas s.r.o.

  Provozovatel má právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  - zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  - zboží je nedostupné
  - cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena
  - akční ceny platí do vyprodání zásob a není na ně právní nárok

  V případě, že tato zcela vyjímečná situace nastane, budeme Vás informovat emailem nebo telefonicky a  domluvíme se s Vámi na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky).

  Ceny zboží

  Ceny zboží jsou denně aktualizovány a můžete si je ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků si můžete ověřit na stránce Doprava a platby. Akční ceny platí do vyprodání zásob.
  Před odesláním objednávky klientem bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

  Termín expedice zboží

  Termín expedice zboží, potažmo dostupnost zboží je zobrazen na každé stránce detailu jednotlivého výrobku. Zboží expedujeme v pracovní dny. Pokud Vás zajímá předběžný termín doručení, je nutné k termínu expedice (odeslání) zásilky připočíst dobu nutnou na přepravu.

  V případě nemožnosti expedovat objednané zboží během 48 hodin z důvodu nedostupnosti zboží na skladě tzn. zobrazená Expedice: "Na dotaz" - bude Vaše objednávka přijata jako nezávazná a budete telefonicky případně emailem kontaktováni operátorem e-shopu s dotazem, zda je Vaše objednávka aktuální v případě operátorem zjištěného a následně sděleného termínu expedice. V případě, že neobdržíme Vaši odpověď do 5-ti dnů od data odeslání emailu s termínem možnosti dodání zboží, bude Vaše objednávka považovaná za neaktuální a bude následně stornována.

  Kontrola dodávky

  Obsah dodávky je kupující povinnen zkontrolovat při převzetí balíku od dopravce za přítomnosti řidiče přepravní společnosti. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zasílku přímo u dopravce. Dopravce sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu o této závadě nám prosím neprodleně oznamte. (zašleme nové zboží)

  Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát zřetel viz. Reklamační řád

  Vrácení zboží a reklamace

  Vrácení zaslaného zboží je možné v souladu s reklamačním řádem a zákonen 367/2000Sb bez uvedení důvodu do 14 dnů (§ 53 odst. 7 OZ) viz. výše uvedeno storno objednávky .

  POZOR – následující práva má kupující pouze v případě, že je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku. Tato práva tedy nemají kupující, kteří jednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (práva platí pro soukromé osoby, nikoli firmy s IČ )

  Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny podmínky, bude spotřebiteli oznámeno do 30 dnů od data doručení vraceného zboží na adresu prodejce. V případě přijetí vraceného zboží zpět prodejcem, musí klient následně podepsat dobropis na zboží, který mu bude zaslán a podepsaný dobropis odeslat zpět na adresu prodejce. Na základě tohoto podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vyplacena částka za vrácené zboží.

  Aby bylo zboží přijato zpět a byla vrácena celá kupní cena, musí být splněny následující podmínky:

  - zboží musí být vráceno kompletní, v původním stavu, včetně originálních obalů
  - zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny
  - zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání
  - zboží musí být vráceno prodávajícímu nejpozději 14 den od prvního dne následujícího od převzetí zboží.
  - nákup musí být učiněn  fyzickou osobou - nepodnikatelem

  Při odeslání vráceného zboží je potřeba postupovat obdobně jako při reklamci. Pro identifikaci zásilky vyplňte Reklační formulář. Zde uveďte číslo faktury, která byla dodána se zbožím a další požadované údaje včetně čísla Vašeho účtu. Do popisu uvedťe, že zboží je vraceno v zákonné lhůtě 14 dnů. Důvod vracení zboží není třeba uvádět.

   

  Poplatky a penále při nepřevzetí zboží, výměně nebo vrácení zboží

  Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení. Pokud tak neučiní a objednávka je odeslána, je povinen zásilku převzít. V případě nepřevzetí bude prodávající požadovat na kupujícím uhrazení nákladů spojených s přepravou, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s odesláním zboží. V takovém případě je však prodávající schopen tyto skutečně vynaložené náklady kupujícímu doložit. Prodávající v takovém případě vystaví kupujícímu fakturu na prokazatelně vynaložené náklady přepravy. Faktura bude kupujícímu doručena prostřednictvím e-mailu se žádostí o potvrzení doručení této zprávy. Pokud nebude potvrzeno přijetí e-mailu, považuje se faktura za doručenou. Neuhrazení faktury v termínu splatnosti bude penalizováno sazbou 0,5 % za každý den prodlení. Neuhrazení faktury a případného penále bude vymáháno soudní cestou.


  Po převzetí zboží má kupující/spotřebitel právo v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14-ti dnů od převzetí zboží. Spotřebitel je v tomto případě povinen zaslat zboží zpět na vlastní náklady v nepoškozeném stavu, bez známek užívání nebo opotřebení, nejlépe v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, a to vše v uvedené lhůtě (podrobněji viz. bod 10). Prodávající po obdržení vráceného zboží vrátí kupujícímu/spotřebiteli odpovídající částku převodem na účet kupujícího, a to nejdéle do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

  Vrácení kupní ceny zboží je realizováno výhradně formou bankovního převodu z účtu prodávajícého na účet kupujícího. Vrácení kupní ceny je možné rovněž poštovní poukázkou, avšak tento způsob je zpoplatněn částkou Kč 50,- k pokrytí poštovních nákladů. V praxi to tedy znamená, že kupujícímu bude vrácena kupní cena ponížena o tuto částku.


  V případě reklamace nebo výměny zboží je opětovné zaslání zboží k zákazníkovi realizováno výhradně přepravní službou PPL, a to na náklady prodávajícího. Na přání zákazníka je možné toto doručení realizovat rovněž prostřednictvím České pošty, avšak tato služba je zpoplatněna částkou Kč 40,-. Zbylé náklady jsou hrazeny prodávajícím.

   

  Částku za vrácené zboží vracíme převodem na Váš účet.
  Pokud si přesto přejete odeslat částku složenkou, bude částka ponížena o manipulační poplatek České pošty.

  Informace pro zákazníky
  O eshopu
  Doporučte nás
  Odběr novinek
  Doporučte nás známím
  Chcete-li být informování o novínkách akcích a slevách přihlašte se k odběru novinek.